Home > Uncategorized > Ringkasan Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2015

Ringkasan Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2015

1. Ekonomi global berkembang pada kadar yang sederhana pada tahun 2014, dengan pertumbuhan yang tidak seimbang di seluruh wilayah.

2. Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan yang lebih kukuh sebanyak 6.0% pada tahun 2014 (2013: 4.7%), didorong oleh kekuatan yang berterusan dalam permintaan domestik swasta dan disokong oleh peningkatan dalam prestasi perdagangan luar.

3. Penggunaan swasta meningkat sebanyak 7.1% pada tahun 2014, disokong oleh pertumbuhan pendapatan yang menggalakkan dan keadaan pasaran pekerja yang stabil. Asas-asas makroekonomi yang terus menyokong pertumbuhan ekonomi.

4. Lebih daripada RM20 bilion penjimatan akibat menghapuskan subsidi. GST akan meluaskan asas pendapatan.

5. Kadar pengangguran menurun kepada 2.9%. Inflasi pada purata 3.2% pada tahun 2014 (2013: 2.1%).

6. Lebihan akaun semasa melebar berbanding tahun sebelumnya manakala tahap rizab antarabangsa kekal tinggi dan lebih daripada mencukupi untuk memenuhi kewajipan jangka pendek dan menyediakan penampan yang mencukupi terhadap kejutan luaran.

7. Hutang luar negera Malaysia berjumlah RM744.7 bilion, bersamaan dengan 69.6% daripada KDNK pada 2014 (2013: RM696.6 bilion atau 70.6% daripada KDNK). Pertumbuhan hutang isi rumah dan harga hartanah yang berterusan sederhana.

8. Bagi tahun 2015 secara keseluruhan, ringgit menyusut nilai sebanyak 6.1% kepada RM 3,4950 berbanding dolar AS.

9. Walaupun persekitaran luaran yang mencabar, ekonomi Malaysia dijangka mencatat pertumbuhan kukuh sebanyak 4.5% – 5.5% pada tahun 2015, disokong terutamanya oleh pengembangan yang berterusan dalam permintaan dalam negeri di tengah-tengah asas domestik yang kukuh dan sektor eksport yang berdaya tahan.

10. Jumlah aset BNM berjumlah RM427.6 bilion dengan keuntungan bersih sebanyak RM6.4 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2014. BNM mengisytiharkan dividen sebanyak RM3.0 bilion kepada Kerajaan bagi tahun 2014

Sumber Group Whatsapp

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s